خرداد ۲۹، ۱۳۸۸

تشديد سرکوب مطبوعات داخلی و خارجی را محکوم می کنيم
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می‌کند " افزايش بازداشت روزنامه نگاران نگران کننده است، از دستگير شدگان هيچ اطلاعی به خانواده و وکلا داده نمی شود. اعمال فشار بر روزنامه نگاران خارجی از حد گذشته است . دولت جمهوری اسلامی به روشنی در پی اخراج شاهدان است. آيا رژيم واقعا فکر می کند رويدادی با اين ابعاد را می تواند از ديد جهان پنهان کند؟"

هیچ نظری موجود نیست: