خرداد ۰۴، ۱۳۸۸

اعتراض هواداران آقای بروجردی
به ادامه سرکوب و نقض حقوق جامعه بهائیان در ایران

وبلاگ بام آزادی
با تشدید روند دستگیری و بازداشت و همچنين تهديد به اعدام جمع ديگري از هموطنان بهائی در روزهای اخیر ، هواداران آقای بروجردی خواستار رسيدگي و توجه بیشتر جامعه جهانی نسبت به نقض مستمر حقوق اولیه بهائیان در ایران می باشند . با این وجود هواداران آقای بروجردی ، بر این باورند که متاسفانه مسئله حقوق بشر در معادلات و روابط پشت پرده دولتها ، همواره قربانی منافع زودگذر و مصلحت اندیشی های سیاسی می گردد ؛ فلذا این مهم بر دوش مجموعه اپوزیسیون است که در برابر استبداد نعلین ، پژواک فریادهای خفه شده جامعه خسته ایرانی باشند .

۱ نظر:

زنان مبارز گفت...

سلام
ما هم هر گونه فشار بر این اقلیت هموطن رامحکوم می نمائیم