اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۸

تهدیدهای جدید علیه خانواده آقای بروجردی
**
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
طی روزهای اخیر خانواده آیت الله بروجردی، روحانی زندانی بصورت تلفنی از سوی افراد نامشخص مورد تهدید قرار میگیرند.
خانواده این روحانی در بند عنوان میدارند که اغلب صدای ناله های آقای بروجردی که مربوط به دوران شکنجه ایشان در بند 209 زندان اوین می باشد در طی تماسهای تلفنی از سوی افراد نامشخص پخش می شود. این خانواده عنوان می دارند که در زمان تماس، شماره تلفن همراه همسر آیت الله بروجردی بعنوان تماس گیرنده بر روی صفحه تلفن دیده میشود.این خانواده معتقدند اینگونه اعمال برای وادار کردن این روحانی در بند به سکوت صورت می گیرد.

۲ نظر:

آزادي 64 گفت...

درودبر يگانه پيشواي ديكتاتور ستيز ايراني
رژيم رو به زوال ايران گمان كرده با اعمال شكنجه و تهديد ميتواند كاري از پيش ببرد! غافل از اينكه : آيت الله بروجردي يك شخص نيست ،بلكه ميليونها انسان رنجديده و مفلوك است كه به لحظه ي آخر رسيده و ديگر هيچ چيز و هيچ كس جلودارش نيست
به اميد سقوط اين رژيم آخونديسم و آزادي تمام بنديان

هم دل گفت...

سلامي از سر ارادت و همدلي به خانواده ي مظلوم آيت الله بروجردي
صبوري ، استقامت و شجاعت شما در طول تاريخ بي نظير بوده . البته از چنين پدري ، همسر و فرزنداني غير از اين هم انتظار نميرود! غروب غمها و طلوع شاديهايتان آرزوي قلبي من است