اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۸

پاپ بنديكت شانزدهم از آزادی ادیان حمایت می کند

عرب نت :
طي سفر پاپ بنديكت شانزدهم به كشور اردن، وي احترام عميق خود را نسبت به جامعه اسلامي ابراز داشت و تاكيد كرد كه گفتگو ميان اديان سه گانه الهي جهت برقراري صلح از اهميت والايي برخوردار است.
اين نخستين ديدار جناب پاپ از سرزمين هاي مقدس از آغاز توليت منصبش مي باشد. لازم به ذكر است كه سفر پاپ به منطقه حساس خاورميانه، يك هفته به طول خواهد انجاميد و مقصد بعدي وي اسرائيل و سرزمين هاي فلسطين مي باشد.
ایشان در بدو ورودش به فرودگاه، توسط ملك عبدالله دوم و همسرش مورد استقبال قرار گرفت. وی طي يك سخنراني اعلام داشت كه : ديدار من ازكشور اردن فرصت مناسبي براي ابراز احترام عميق ام به جامعه اسلامي است.
وي افزود : به راستي كه آزادي اديان حق طبيعي و اساسي هر انساني مي باشد و تمام آرزويم اين است كه حقوق خداداده و مفروض هر زن و مردي نه تنها در خاورميانه بلكه در سراسر جهان، گرامي و مورد مصونيت واقع شود .
همچنين وي گفتگوی ميان يهوديت، مسيحيت و مسلمانان را جهت برقراري صلح پایدار و احیای اديان به شكلي نوين، حائز اهميت دانست .
پاپ افزود كه در طي اين سفر، وي نه به عنوان يك فرد بلكه به نام كليساي كاتوليك و مطابق رسالتش، سعي در ايفاي نقش در برقراري صلح دارد. وي كليسا را به عنوان يك قدرت معنوي و غیر سياسي معرفي كرد كه قادر است در پيشبرد برنامه هاي صلح، سهم بسزایی ايفا نماید.

هیچ نظری موجود نیست: