اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۸

پیام آقای بروجردی به کنفرانس آینده روابط ایران و جهان عرب

وبلاگ بام آزادی
این پیشوای دینی زندانی که دوران اسفناک و فاجعه باری را در اسارت مدعیان جمهوریت و دیانت می گذراند، توسط شما به تمامی آزادیخواهان جهان و مصلحان دنیا پیام تاریخی و بنیادی می دهد:
کشورهای منطقه ما نمی دانند که در پس تبلیغات مزورانه و فریبکارانه حکام ستم پیشه کشورمان چه حقایقی نهفته شده است. اینها سی سال است که به نام اعتلای توحید و اعتباردهی به اسلام به انواع دروغ ها و نیرنگ ها، آراء ملت مظلوم و ساده دل ما را به دست آوردند و از عالی ترین وجهه روحانی و زیبا ترین شعارهای الهی، بهره گرفتند تا رژیم شاهنشاهی را ساقط کردند.
اما اکنون که سه دهه از بیلان كار انقلابیون مذهبی نما گذشته است، نه تنها از مدینه فاضله بنیانگذار آن خبری نبوده است، بلکه در مقایسه با حکومت پادشاهی قبل، مملکت آباد و آزاد و بی نظیرمان ویران شده و الآن آثاری از اقتصاد سالم و اعتقاد آباء و اجدادی مردم باقی نمانده است. سی سال قبل، ایران یکی از مراکز اسلام خواهان جهان بود ولی اگر روزی سرنیزه دیکتاتور از مدیریت جامعه کنار برود، متاسفانه خواهید دید که هیچ علاقه و تعهد و تمایلی به مذهب وجود ندارد و نفرت عمومی از معنویات و مقدسات آسمانی همگان را فراگرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: