فروردین ۲۲، ۱۳۸۸

پیام تبریک آقای بروجردی به مناسبت عید پاک ، رستاخیز مسیح

سلام بر عيد پاك، رستاخيز مسيح

درود بر روح بزرگ و فنا ناپذير خداوندگار جهان

تهنيت بر جانشين حضرت عيسي روح الله

به راستي كه توطئه و جنايت بر پيشواي صلح و آزادي كه با فتواي روحانيون دين فروش و هوي گرا صورت گرفت چه انگيزه اي داشت و معلول كدامين سيره فكري و شيوه عملي بود؟ آيا حكم به نابودي پيامبر آسماني بر اساس خودخواهي هاي شريعتمداران قدرت طلب و زياده خواه نبود؟

آيا اين جسارت و شرارت به يادماندني و ابدي، نتيجه حاكميت مذهب دولتي نبود؟!

آن روزگاري كه سياست را با ديانت در آميختند و معجوني زشت و چندش آور را آفريدند و مدلي براي نفس پرستان تاريخ آوردند، مرگ آزاديهاي خداداده را رقم زدند و انهدام مستقل زيستن را خلق نمودند و محو مهرباني و محبت را نقش دادند. آنها عاملين تفتيش عقايد بودند و بانيان اعمال زور و نيرنگ گرديدند.

فرياد عيسي مسيح چه بود؟ جز توسعه آزاديخواهي و ترويج عدالتجويي و تكثير مودّت و مسالمت؟

آري، امروز از ميان زنجيرهاي استبداد ديني، پژواك نداي حضرت روح الله شده ام، كه مي گفت: بشر، آزاد از هر قيد و بندي آفريده شده است و نبايد تحت هيچ شرايطي او را در قفس كرده و نفس حق طلبانه اش را بُريد.

با تمام دردهاي روحي و جسمي خود، از زندان پر عذابم به تمام مسيحيان جهان اين عيد را تبريك مي گويم.

سيد حسين كاظميني بروجردي – زندان یزد

۱ نظر:

مسیح گفت...

سلام ودرود برشما که همواره مبلغ خداوند یکتا بوده وتمامی ادیان را محترم می شمارید.