فروردین ۱۳، ۱۳۸۸

جایزه روزنامه نگار بین‌المللی سال بریتانیا برای کبودوند

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا (بریتیش پرس اوارد) محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار ایرانی و ریس سازمان حقوق بشر کردستان را به عنوان روزنامه نگار بین المللی سال 2009برگزید، جایزه این بنیاد روز سه شنبه (31مارس) در مراسم باشکوهی که در لندن برگزار شد به وی اعطا گردید.
محمدصدیق کبودوند هم اکنون با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان اوین در حال سپری کردن 10.5 سال حبس میباشد.
هیات داوران جوایز مطبوعات بریتانیا شامل یکصد روزنامه نگار مستقل است.

هیچ نظری موجود نیست: