فروردین ۰۱، ۱۳۸۸

مشاهدات دکتر حسام فیروزی از وضعیت پزشکی زنده یاد امیدرضا میرصیافی

ساعت ۱۱ صبح روز ۲۸/۱۲/۸۷ یکی از دوستان سالن ۵ اندرزگاه ۷، (آقای عباس خرسندی) به من مراجعه کرد و خبر خودکشی آقای میرصیافی و اینکه ایشان هم اکنون در بهداری اندرزگاه ۷ بستری است و حال مساعدی ندارد و مسئولین بهداری هیچ توجه ای به وی نمی کنند را به من داد.

سریعا خود را به بهداری اندرزگاه ۷ رساندم و با جسم بی حال و رنگ پریده و سرد ایشان مواجه شدم، در لحظه حضور من هیچ کس بر بالین مریض نبود و هیچ مراقبت پزشکی از وی صورت نمی گرفت، نبض دست مریض قابل لمس نبود، نبض گردن وی حدود ۴۰ ضربان در دقیقه داشت، فورا فشار مریض را چک کردم ولی متاسفانه دستگاه بعلت پائین بودن بیش از حد فشار، فشار را ثبت نکرد. 

»»» ادامه مطلب لطفاً کلیک نمایئد 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست: