اسفند ۲۸، ۱۳۸۷


بیانیه هواداران روحانی صلح طلب آیت الله بروجردی

در اعتراض به بازداشت دكتر حسام فيروزي همزمان با آغاز سال نو شمسی

از ديد حكومت سركوبگر ایران، گناه نابخشودني دكتر فيروزي، افشاي ماهيت استثمار مذهبي و همچنين اعلان نقاهت زندانيان سیاسی و عقیدتی سرشناسي چون آقای باطبی ، زنده یاد محمدی و همچنین آقاي بروجردي مي باشد . با این وجود مسئولین حکومتی برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیر قانونی خویش، اتهامات جعلي و مضحكي از قبيل "اقدام عليه امنيت ملي" را به ایشان نسبت داده اند.

طي سه دهه حکومت ملایان، زندانيان عقيدتي و سياسي بسیاری به طرز مشكوكي به قتل رسيدند که آخرين نمونه آن، مرگ مشکوک زنده یاد امیر حشمت ساران است كه در بیمارستان با دست و پاي غل و زنجير شده ، زندگی را بدرود گفت !

قصد حكومت از تشديد فشارها بر اين پزشك متعهد و انتقال ايشان به شكنجه گاه اوين، از يك سو تشدید جو رعب و وحشت در جامعه و از سوي ديگر ممانعت از درمان زندانيان است که اثرات چنين اقدامات خشني را مي توان در مخفي ماندن آمار بيماريها، معلوليتها و ازدیاد قتلهاي مشكوك زندانيان مشاهده نمود.

هواداران آيت الله بروجردي، ضمن ابراز همدردي صميمانه با خانواده محترم آقاي دكتر فيروزي، مراتب اعتراض شدید خود را به اين رفتارهاي غير انساني اعلام مي دارند . همزمانی چنین اقدامات غیر عادلانه با نوروز و آغاز بهار طبيعت ، دليل روشنی بر دشمني ديرينه حكومت مذهبي ایران با تمامي زيبايي‌ها و خوبيهاي آفرينش مي باشد.

بدين وسيله، از تمامي فعالين حقوق بشر، درخواست عاجل داريم تا وضعيت آقاي دكتر فيروزي را در عالي ترين نهادهاي مدافع حقوق بشر مطرح نموده و تا حصول نتیجه لازم پیگیری نمایند.

هواداران آیت الله بروجردی در ایران و اروپا

چهارشنبه 28 اسفندماه 

منبع : بام آزادی

هیچ نظری موجود نیست: