اسفند ۱۲، ۱۳۸۷


تظاهرات ايرانيان مقيم انگليس بر عليه سكوت بي بي سي

منبع :آزادنا ـ پایگاه خبری دانشجویان دانشگاه آزاد 

تعدادي از ايرانيان مقيم انگليس روز گذشته روبروي ساختمان اصلي تلويزيون بي بي سي بر عليه سكوت فرستاده دايمي اين خبرگزاري - جان لآيون - دست به تظاهرات پرداختند

به گزارش "آزادنا"؛ تظاهر كنندگان با پلاكاردهايي از قبيل "دانشجويان ايران در محاصره هستند، چرا بي بي سي ساكت است؟" ، "آيت الله بي بي سي - خجالت خجالت" ، "فرستاده بي عرضه - سكوت تا كي؟" خواهان تغيير روش در پوشش خبري اين رسانه و پايان خود سانسوري فرستاده دايمي بي بي سي در ايران شدند.

تظاهركنندگان همچنين در روبروي در هاي اصلي ساختمان بي بي سي با پخش اعلاميه به كاركنان اين بنگاه خبري به افشاگري در مورد نارسايي هاي تلويزيون انگليسي زبان در مورد اطلاع رساني به افكار عمومي در مورد اتفاقات ايران پرداختند.

در پايان با اصرار تظاهركنندگان كه حاضر به ترك محل نمي شدند تلويزيون بي بي سي قبول كرد كه يك نماينده از تظاهركنندگان با مسول خبري تلويزيون ملاقات كند كه طي اين ديدار انتقادات معترضين با مسول مربوط در ميان گذاشته شد.

هیچ نظری موجود نیست: