اسفند ۱۱، ۱۳۸۷

14 روز بی خبری از سرنوشت خانم زهره شریفی

از هواداران آیت الله کاظمینی بروجردی

خانم زهره شریفی از طرفداران جدایی دین از سیاست همچنان در بازداشت بسر می برد و هیچ گونه اطلاع دقیقی از وضعیت و محل بازداشت وی در دست نمی باشد . سپری شدن چهاردهمین روز از بازداشت وی ، باعث ایجاد نگرانی های گسترده ای در بین خانواده و بستگان وی گردیده است .

خانم زهره شریفی در تاریخ 9 بهمن ماه گذشته بدلیل اعتراض به تداوم نقض حقوق قانونی و انسانی آیت الله بروجردی ، به همراه خانمها مریم قاسمی و زهرا عبدالله وند در محل دادگاه ویژه ی روحانیت بازداشت شده بود که پس از بازجوئی های اولیه آزاد گردید.

ایشان که متأهل و دارای یک فرزند می باشد ، در تاریخ 29 بهمن ماه گذشته به همراه همسرش آقای محمد انصاری و فرزند خردسالش بنام امیر مهدی انصاری در منزل مسکونی شان توسط مأموران امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شده بود . صبح همان روز، مأموران امنیتی بدون انجام تشریفات قانونی به منزل وی یورش برده و تعدادی از وسایل شخصی ایشان را با خود بردند .

اطلاعات دریافتی حاکی است که ایشان بشدت تحت شکنجه و برخوردهای ایذائی قرار داشته و در این مدت برغم داشتن فرزند 5 ساله ، امکان برقراری هرگونه ارتباطی را با خانواده نداشته است .

هواداران روحانی صلح طلب آیت الله کاظمینی بروجردی ، خواستار پایان بخشیدن به بازداشتهای خودسرانه و فشارهای ممتد بر پیروان جدایی دین از سیاست بوده و تمامی سازمانها و فعالین حقوق بشری را برای ایجاد فشار بیشتر بر سران جمهوری اسلامی به استمداد می طلبند .

منبع : بام آزادی 

هیچ نظری موجود نیست: