اسفند ۰۷، ۱۳۸۷

بیانیه هواداران آیت الله بروجردی در ایران و اروپا
در اعتراض به تشدید بازداشتها

و سرکوب جنبش دانشجویی در ایران

***ادامه بازداشتها و سرکوب دانشجویان و علی الخصوص دستگیری های گسترده دانشجویان مبارز دانشگاه پلی تکنیک طی روزهای اخیر ، بیش از پیش بیانگر هویت غیر قانونی و غیر دمکراتیک رژیم ایران است . بی توجهی به خواسته ها ی دانشجویان به عنوان قشر پیشرو و روشنفکر جامعه ، نمایانگر روحیه استبدادی رژیم ولایت فقیه است . در جامعه ای که تمامی اقشار و طبقات آن به جرم مطالبه ی حقوق صنفی و انسانی خود با بدترین شیوه های زورمدارانه ، سرکوب می شوند ، امیدی به برقراری دمکراسی نمی باشد مگر اینکه تمامی اقشار جامعه در برابر حاکمیت زورگو و تمامیت خواه ، متحد شوند و برای همیشه تز منحوس دیانت ما عین سیاست ماست را از فرهنگ ایران زمین پاک نمایند .
ما طرفداران جدایی دین از سیاست و هواداران روحانی آزادیخواه آیت الله بروجردی ، همبستگی کامل خود را با جنبش دانشجویی ایران اعلام داشته و خواستار توقف سریع بازداشتهای غیر قانونی دانشجویان توسط حکومت مذهبی ایران بوده و تمامی سازمانها و مجامع حقوق بشری دنیا را در جهت رفع تنگناها و فشارها بر علیه جنبش دانشجویی ، به استمداد می طلبیم .
دفتر نمایندگی آیت الله بروجردی در اروپا
جهانگیر صالحی
چهارشنبه 25 فوریه 2009

هیچ نظری موجود نیست: