اسفند ۰۶، ۱۳۸۷


اعلام حمایت هواداران آیت الله بروجردی از دراویش گنابادی
***
ما هواداران و پیروان روحانی آزادنگر و صلح طلب ، آیت الله کاظمینی بروجردی بازداشتهای خودسرانه و غیر قانونی دراویش گنابادی توسط نظام ستمدینی ایران را بشدت محکوم نموده و ضمن اعلام همدردی با خانواده های بازداشت شدگان ، فشارهای صورت گرفته را مغایر با اصل آزادی عقیده و دین و ناقض حقوق اولیه بشر مبنی بر اصل پرستش آزادانه میدانیم. ما مخالفین اسلام سیاسی ، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام دراویش بازداشتی و همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشیم.

هیچ نظری موجود نیست: