بهمن ۲۹، ۱۳۸۷


اسناد مربوط به رابطه خامنه ای با "ک گ ب" شوروی

سایت عصرنو

محسن سازگارا

جناب آقای خامنه ای:

در چند هفته گذشته، رسانه های تحت امر جناب عالی چون صدا وسیما وکیهان پارا از گلیم خود درازتر کرده وآن چه تهمت وناسزا بوده نصیب بنده کرده اند. گفته های این رسانه های مامورارزش پاسخگویی ندارند اما از آنجا که حرف های آن ها منعکس کننده مواضع ونظرات حضرتعالی است، فکر کردم این چند خط را خطاب به شما بنویسم. شاید کمی به خود بیایید وتقوا پیشه کنید.

««« ادامه مطلب لطفاً کلیک نمائید

هیچ نظری موجود نیست: