بهمن ۲۵، ۱۳۸۷

بی خبری از سرنوشت دو بانوي هوادار آيت الله بروجردي

منبع : مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

هفده روز از بازداشت غیر قانونی و بی خبری از سرنوشت خانم ها مریم قاسمی و زهرا عبد الله وند می گذرد.

مراجعات مکرر خانواده های این افراد به دادسرای ویژه روحانیت و زندان اوین برای دیدار و یا کسب اطلاع از سرنوشت عزیزان خود تاکنون نتیجه ای در برنداشته است . مسئولین دادسرا در پاسخ به اصرار خانواده ها، با برخوردهای تحقیرآمیز و زننده، از ارائه هرگونه توضیحی خود داری می نمایند.

مسئولان دادسرای ویژه روحانیت خانواده های این دو متهم را به دلیل پیگیری وضعیت عزیزان خود تهدید نموده است. این مرجع قضائی خانم فاطمه عبدالله وند (خواهر زهرا عبدالله وند) را که دو بار سابقه دستگیری و زندانی شدن را دارند تهدید به بازداشت نموده است.

لازم به ذکر است که دادسرای ویژه روحانیت، در روزهای اولیه، بازداشت این دو زندانی عقیدتی را انکار می نمود.

۱ نظر:

behrooz گفت...

چگونه این دو بانو به دستور دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده اند؟