اسفند ۰۸، ۱۳۸۷

سکته خفیف قلبی خانم فاطمه عبد الله وند
یکی دیگر از هواداران آیت الله بروجردی


بنا به گزارشات وارده، روز سه شنبه 6 اسفندماه 1387 فاطمه عبد الله وند یکی از هواداران آیت الله بروجردی، دچار سکته خفیف قلبی شده است. وی در بیمارستانی در جنوب شهر تهران بستری گردید. ایشان طی سه هفته اخیر بارها دچار تشنجهای عصبی شده بود. علت آن، تهدیدهای تلفنی مامورین دادگاه ویژه روحانیت و همچنین فشارهای وارده بر خانواده به علت سه هفته بی خبری از سرنوشت خواهرش زهرا عبدالله وند بوده است. فاطمه عبد الله وند پیش از این در نیمه مهرماه 1385 و آذر ماه 1386 بازداشت شده بود و در بندهای 240 و 209 زندان اوین، تحت بازجوئی های شکننده قرار گرفته و به بیماریهای عصبی مبتلا گردیده بود.
لازم به ذکر است که خواهر نامبرده، زهرا عبدالله وند و همچنین خانم مریم قاسمی، روز دوشنبه 5 اسفند ماه 87 با اخذ وثیقه های سنگین از بازداشت موقت آزاد شدند و بنابر گفته یکی از مسئولین دادگاه به آنها، به زودی محاکمه این دو آغاز خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: