اسفند ۰۵، ۱۳۸۷

آزادی دو تن از هواداران آیت الله بروجردی

ظهر روز دوشنبه 5 اسفند ماه 87 دو تن از بانوان هوادار آیت الله بروجردی به نام خانمها زهرا عبدالله وند و مریم قاسمی پس از تحمل 27 روز بازداشت و شکنجه ، با تودیع وثیقه های سنگین آزاد شدند . لازم به ذکر است این بانوان هرکدام صاحب فرزند صغیر بوده و صرفاً بدلیل حمایت از آیت الله بروجردی و اعتراض به ادامه بازداشت غیر قانونی ایشان ، توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده بودند .

هم اکنون خانم زهره شریفی از دیگر هواداران آیت الله بروجردی در زندان به سر می برد و از سرنوشت وی اطلاع دقیقی در دست نمی باشد .

هیچ نظری موجود نیست: