اسفند ۰۸، ۱۳۸۷

گزیده ای از گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا
در مورد وضعیت حقوق بشر ایران در سال 2008
*
درماه نوامبر، پیروان روحانی مخالف، آیت الله کاظمینی بروجردی گزارش دادند : بر خلاف درخواست اعطای مرخصی پزشکی جهت مداوای ایشان، مسئولین زندان وی را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و از زندان اوین به نقطه ی نامعلومی انتقال نمودند. بنابر گزارشات وارده، ایشان پس از آنکه از ناحیه حکومت بجرم اعتقاد به جدایی دین از سیاست به شدت تحت فشار قرار گرفت در سال 2006 توسط پلیس در منزلش دستگیر شد. بروجردی از سال 1992 تاکنون بارها دستگیر وبه زندان افتاده است . بازگو شده است که ایشان در آنجا مورد ضرب و شکنجه قرار گرفته و به اعدام تهدید شده است و همچنین در اکتبر2006 مسئولین نظام 9 نفر از 70 نفر از پیروانش را که در 2006 دستگیر شده و در 2007 آزاد شده بودند را مجددا دستگیر نموده است.
........
حکومت با دقت دیدگاهها و نظرات تمامی رهبران مذهبی از جمله رهبران مذهبی بزرگ و برجسته مسلمان مملکت را مورد بازبینی و کنترل قرار داده است و فعالیت چندین رهبر مذهبی مسلمان را که سالها تحت بازداشت خانگی بوده اند را محدود کرد اما به ادامه بازداشت آیت الله بروجردی یکی از این روحانیون مخالف ، تا کنون ادامه می دهد . حکومت ، تمامی روحانیون تراز بالا را تحت فشار قرار داده است تا اطمینان یابد افکارشان موافق و حداقل غیر متناقض با خط مشی سیاسی و مواضع حکو مت باشد.

هیچ نظری موجود نیست: