بهمن ۰۳، ۱۳۸۷

آيت الله بروجردي از توطئه ي جديد رژيم بر عليه خويش خبر مي دهد

اخیرا از برخی سربازان و پاس کلیدها و کارمندان زندان یزد شنیده ام که برایم زندانی خاص و انحصاری می سازند که به وسیله ادوات و ابزار جاسوسی و الکترونیکی کنترل می شود که به صورت انفرادی و دور از دسترسی به تلفن و قطع ارتباط حضوری با خانواده ام ، مدت باقیمانده از حبسم را که هشت سال است سپری کنم و بدین وسیله از وقایع جاری زندان و از جمله اعدام های دائمی و گسترده بی خبربمانم .

بدین خاطر حمایت همه جانبه ام را ازهمه زندانیان بی پناه و خانواده های بی چاره و بی سرپرست آنها اعلام می دارم و برای ملت عزیز و شریف وغریب ایران آرزوی سرافرازی و سربلندی دارم و بازگشت حاکمیت اقتصادی و اعتباری و امنیتی به مردم خوبم را مسئلت می کنم و اتحاد جاودانه ام را با هم میهنان غیور و مقاوم این مرز و بوم ابراز می دارم و از مدافعین حقوق بشر برای رسیدگی فراتر و بیشتر به امور ایشان استمداد می طلبم و تقاضای عاجلانه دارم که مجامع رسمی حقوقی و قضایی و انسانی و معنوی جهان از ملت گرفتار این مملکت تحت ستم استبداد دینی ، حرکت گسترده ای را به سرانجام برسانند.

سید حسین کاظمینی بروجردی               »» براي شنيدن لطفا كليك كنيد

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام
حکومت جبری و دیکتاتوری تا کی می خواهد ادامه داشته باشد آیا آزادی وحق نباید در دین که هر روز از آن حرف می زنند وجود داشته باشد