دی ۲۰، ۱۳۸۷


گزارشی از جفا، آزار و اذیتها نسبت به هموطنان مسیحی در سال 
۲۰۰۸

 مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

حکومت جنبه های دينی و مذهبی خود را آشکارا شدت بخشيده و نگرانی ها از تلاشهای دولت احمدی نژاد درراه آنچه، پاکسازی دينی خوانده می شود، در عرض بیش از سه سال گذشته افزايش يافته است.

سرکوب گروههای دینی ازدیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است.

 جامعه بزرگ مسیحیان فارسی زبان ، امروزه بعنوان بزرگترین اجتماع مسیحی در ایران شناخته می شوند .درطول دوسال گذشته، حکومت مذهبی ایران به دستگیری، فشار و ایجاد رعب و وحشت در میان ایمانداران و نوکیشان مسیحی که به فعالیتهای کلیساهای خانگی در کشور می پردازند ادامه داده است و این در حالی است که نوکیشان مسیحی در صورت دستگیری مورد فشارها و انواع آزارهای روحی و جسمی متناوب قرار می گیرند و روزها و یا هفته ها دربازداشت انفرادی بسر می برند. این افراد برای آزادی نیز مجبور به تهیه مبالغ گزافی با عنوان وثیقه میشوند ، مشروط بر اینکه امکان دستگیری مجدد آنها در صورت برگزاری جلسات عبادتی و یا درمیان گذاشتن عقاید خود با دیگران وجود خواهد داشت.

»» متن كامل گزارش ، لطفا كليك نمائيد ««

هیچ نظری موجود نیست: