دی ۱۴، ۱۳۸۷

شيرين عبادی: تا زنده ام ايران را ترک نخواهم کرد،

مصاحبه ژيلا بنی يعقوب با شيرين عبادی در باره تهديدهای اخير، کانون زنان ايرانی

صبح روز پنجشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۸۷ يکصد و پنجاه نفر که گفته می شود بسيجی بودند ، با حضور در مقابل منزل شيرين عبادی و طرح اين شعار که «عبادی حمايت می کند، اسراييل جنايت می کند»، به تخريب تابلوی دفتر وکالت شيرين عبادی و لگدکوب کردن آن پرداختند و شعارهايی توهين آميز عليه او بر در وديوار خانه اش نوشتند. وقتی ازشيرين عبادی وکيل و برنده جايزه صلح نوبل می پرسم :"نگران تکرار و يا بدتر شدن اينگونه اتفاق ها نيست ؟"،می گويد :"چرا بايد نگران باشم ،وقتی می دانم خدا خود ناظر بر حقيقت است .ممکن است کسانی با اين رفتارها بتوانند سر برخی از افراد نا آگاه را کلاه بگذارند و من را به حمايت از آمريکا و اسرائيل متهم کنند ؛اما در برابر خدا چه می خواهند بکنند؟ .........

منبع : كانون زنان ايراني

»»» براي ادامه مطلب كليك نمائيد 

هیچ نظری موجود نیست: