دی ۳۰، ۱۳۸۷

دو تن از بانوان هوادار آیت الله بروجردی
به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدند

خانمها نرگس غفار زاده و مریم عظیمی از هواداران آیت الله بروجردی حسب احضاریه ای که به دست آنان رسیده است برای صبح روز چهارشنبه دوم بهمن 1387، به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدند، در این احضاریه ها علت و نوع جرم اعلام نشده است
خانم غفار زاده تا کنون 3 نوبت در 8 مرداد 1385، 16 مهر 1385 و 5 آذر 1386بازداشت شده اند در طی این بازداشتها مامورین مربوطه بسیاری از اموال و کلیه لوازم شخصی وی را با مراجعه به منزل ایشان بصورت غیرقانونی مصادره نموده اند.
خانم مریم عظیمی نیز طی دو نوبت در 16 مهر ماه 1385 و 5 آذر 1386 دارای سابقه بازداشت می باشند.
این دو خانم در بندهای 240 و 209 و بند نسوان زندان اوین، تحت انواع بدرفتاریها و فشارهای بازجوئی قرار داشته اند و در این رهگذر نیز دچار آسیبهای جسمی و روحی گردیدند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

۴ نظر:

ناشناس گفت...

این ذلت و خواری رژیم را می رساند که از روی ناچاری قصد دارد با تهدید هواداران آقای بروجردی از ادامه ترویج تفکر صلح طلبانه ایشان جلوگیری نماید.
نوشین

معصومه گفت...

شجاعت و شهامت این روحانی آزادی خواه قابل تحسین است من به عنوان زنی که حق و حقوقم در این کشور نقض شده از آیت الله بروجردی و مواضع فکری و عقیدتی ایشان در باب آزادی عقیده و تساوی حقوق زن و مرد حمایت می کنم .

ناشناس گفت...

نمی دانم مگر جرم این شیر زنان ایرانی چه بوده ؟ دیندار نبودن ؟ حجاب نداشتن ؟ سرقت کرده اند ؟ عجب دورانی شده ؛ بله وقتی فقط می خواهی خدا را بدون حضرات خامنه ای و خمینی بخوانی باید دچار این مشکل بشوی . *خدا، نگهدار این دو خانم عزیز باشد* علوی

ناشناس گفت...

خواهران عزیز ، امروز شما از مواضع صلح طلبانه مرجعی دفاع می کنید که برای جهان آرزوی برابری و تفاهم را دارد و این خواسته بزرگی است در زمانی که بربرها بر ایران حکومت می کنند، مقاومت کنید . برادر کرد شما – تهماسبی