آذر ۲۹، ۱۳۸۷

اشاعه انديشه هاي صلح طلبانه آيت الله بروجردي
در زندان نظامي يزد

نگرش صلح طلبانه آیت الله بروجردی نسبت به ادیان مختلف از جمله آیین یهود باعث گرديده است كه ايشان یهودیان سراسر دنیا را برادران دینی مسلمانان قلمداد كند. با توجه به این که قوم یهود از نسل حضرت اسحاق پيامبر و مسلمانان از نسل حضرت اسماعیل پيامبر هستند و آن دو بزرگوار فرزندان حضرت ابراهیم پيامبر می باشند، لذا ايشان، هر گونه تنش و درگیری ميان اين دو دين الهي را ضربه به اصل خویش و جدایی از ریشه ها ميداند. ايشان طي مصاحبه اي در زندان اوين اعلام ميدارد : هر آیینی که آدمی را اصلاح کند و او را از مظاهر حیوانی دور نماید و احساس پاکش را تشدید گرداند، مورد تأیید من است . هر دینی که فطرت بشری را به آزادگی و عدالت برساند و توحش و خشونت را از او سلب گرداند ، اعتقادی نیکو و محترم است . دیدگاه روشنفکرانه ایشان نسبت به ساير ادیان، بگونه اي است که هم اكنون حتی در زندان نظامي يزد، ايشان زندانیان معتقد به آئين بهایی که از سوی دیگر زندانیان، مطرود واقع می شوند را با کمال میل و دوستانه می پذیرد. گفتنی است در اثر چنين نگرش مسالمت آميزي ، در حال حاضر دوستی محکمی بین ایشان و یک هموطن بهایی در زندان یزد به نام آقای مهران بندی به وجود آمده است. تنها جرم این هموطن در بند، تبلیغ دین بهاییت بوده که حکم صادره برای وی 3 سال حبس می باشد.
آیت الله بروجردی در برابر ملامت مسئولین زندان که از ایشان بازخواست کرده اند چرا ایشان به عنوان یک روحانی شیعه از یک بهایی دفاع می کنند، پاسخ داده اند که : تنها جرم وی پایبندی به دین خود بوده و در این رابطه آزادی و امنیت کسی را پایمال نکرده است. او تنها یک مبلغ دینی است، همان گونه که بنده نیز مبلغ دین خود بوده ام و به حریم اعتقادی کسی رخنه و نفوذ نکرده و کسی را مجبور به پذيرش معتقدات ديني خود نساخته ام. چگونه می توان انسان بی گناهی چون او را از جرگه انسانیت خارج کرد؟! برغم تمامي ناملايمات وارده بر من، اينجانب او را مشتاقانه به دوستی و همنشینی گرفته ام.
آيت الله بروجردي اعتقاد دارد كه باید دوستی و اتحاد و تفاهم بین همه انسانهای روی زمین، ایجاد شود و هر ملّتی با آئین و روش خود، به تکامل و ترقی برسد.

هیچ نظری موجود نیست: