آذر ۲۶، ۱۳۸۷

پیام آیت الله کاظمینی بروجردی از زندان یزد

در  شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر

وبلاگ بام آزادی

درود بر انسانهای تحت ستم جهان و ستایش بر آفریدگاری که هرگز قانونی را بر آزار بشر و اذیت آدمی ارسال نکرد.

احترام می کنم به همه مدافعین صلح و عدالت و آزادی . از درون جهنمی با دنیای متمدن سخن می گویم که در آن حق و معنویت و وجدان و کرامت الهی و عفو و مسالمت، می سوزد و فریاد عدالتخواهان و آزادگان به جایی نمی رسد .

آیا براستی بشریت مظلوم را حقوقی است که باید از ناحیه حکام کشورها رعایت شود ؟ آیا مستقل زیستن اولین حقی نیست که پروردگار بزرگ به بنی آدم داده است ؟ آیا جایی که عدالت رعایت شود، رعیت به زندان می افتد ؟ آیا مردم بردگان زر خرید حکومتهای زور گو هستند که باید به آتش خودخواهی ها و خود کامگیها نابود شوند ؟ من بار دیگر دنیا را به حمایت گسترده از آزادیخواهان ایران دعوت می کنم .

با تشکر؛ سید حسین کاظمینی بروجردی – سپتامبر 2008

فایل صوتی

هیچ نظری موجود نیست: