آذر ۱۸، ۱۳۸۷

بيانيه ياران و هواداران آيت الله بروجردي
در سالروز صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر


وبلاگ بام آزادی
سالروز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر را در حالی گرامی می داریم که همچنان شاهد نقض مستمر حقوق بشر در سطح جهان هستیم. در این میان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط حکومت دیکتاتوری مذهبی ایران، خود تراژدی غم انگیزی است که تداوم آن، نهادها و سازمان های جهانی حقوق بشر را بر آن می دارد تا توجه و اهتمام ویژه ای به حقوق پایمال شده ملت ایران داشته باشند و یار و مددکار این ملت ستمدیده در مسیر دستیابی به حقوق اولیه انسانی باشند. وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران به هیچ وجه در شأن ملتی نیست که میراث دار کورش کبیر به عنوان صادر کننده اولین منشور جهانی حقوق بشر هستند.
از نقطه نظر آسیب شناسی حقوق بشر یکی از مهم ترین علل نقض آن در سرزمین ایران، اختلاط دیانت با سیاست و در نتیجه ایجاد جامعه نکبت باري است که ترس و اضطراب، کشتار، غارت، فساد، سرکوب، دستگيري، شکنجه و تخريب ارزش هاي مثبت انساني، اخلاقي و اجتماعي در آن امري روزمره و عادي مي باشد و خدا و پیامبران و امامان در جایگاه اتهام قرار گرفته اند. در سطح جهانی نیز همچنان شاهد وقوع جنگ ها و درگیری های بی اساس و افزایش خشونت و توحش مدرن در اشکال تروریسم و آپارتاید دولتی هستیم که بشر کنونی را بیش از پیش نیازمند به بازگشت به معیارهای اخلاقی و انسانی نموده است.
آنگاه که آحاد بشر و به ويژه حکام و رهبران جهان، وفادار به معیارها و چهارچوب های اخلاقی و انسانی باشند، شاهد بیداری و حاکمیت وجدان در جوامع بشری و رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی خواهیم بود.
هواداران و پیروان روحانی آزادیخواه صلح طلب، آیت الله کاظمینی بروجردی، ضمن ابراز همدردی با تمامی انسانهای تحت ستم و رنجدیده در دنیا، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی قلم و بیان، آزادی مذهب و آزادی زنان می باشند و تا لحظه برچیده شدن واژگانی چون خشونت، ترور، سرکوب و زندان از فرهنگ کنونی جهانی، حضور خود را در کنار تمامی آزادیخواهان و اصلاح گرایان عصر اعلام می دارند.
تهران – دسامبر 2008

هیچ نظری موجود نیست: