آذر ۱۳، ۱۳۸۷


گزارشي کوتاه از آخرين وضعيت آيت الله بروجردي در زندان يزد


مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
با گذشت بيش از ده روز از تبعيد آيت الله بروجردي به زندان شهر يزد شرايط محيطي و نگهداري ايشان به عاملي جهت وخامت جسمي اين زنداني عقيدتي تبديل گرديده است.
تلاش مسئولان زندان براي قطع و محدود کردن نامتعارف تماسهاي آقاي بروجردي با محيط بيرون بر نگراني ها افزوده است بطوريکه ملاقات هفته اي ايشان به 45 روز يکبار تقليل يافته و تماسهاي چندين باره و روزانه ايشان به روزي 15 دقيقه کاهش يافته است که البته اکنون 2 روز است که تماسهاي 15دقيقه اي ايشان نيز قطع شده است. محدوديت ها به حدي است که حتي فروشگاه زندان بعنوان تنها منبع تامين کارت تلفن تماس زندانيان از ارائه کارت تلفن به ايشان خودداري مي نمايد .
همچنين گزارش گرديده است مسئولين ارشد و متفاوتي به صورت مکرر به زندان تردد مي نمايد و مسئولان زندان نيز آقاي بروجردي را به آنان بصورت تمسخر آميزي نشان ميدهند . آقاي بروجردي به اين عمل معترض و آن را مغاير اصول اخلاقي و انساني ميدانند. لازم به ذکر است ايشان در زندان نظاميان شهر يزد بصورت تبعيد ايام محکوميت ده ساله خود را سپري مي نمايند.

هیچ نظری موجود نیست: