آذر ۰۳، ۱۳۸۷


پیام کوتاه تلفنی آیت الله بروجردی پس از انتقال به نقطه ای نامعلوم
««
لطفا بشنوید »»

هیچ نظری موجود نیست: