آذر ۰۲، ۱۳۸۷

« انتقال آيت الله بروجردي به زندان يزد »
توطئه اي براي انحراف افكار عمومي و قتل آيت الله بروجردي


وبلاگ بام آزادی
بدنبال انتشار خبر ضرب و شتم و انتقال روحاني مخالف ولايت فقيه ، آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي از بند ويژه روحانيت زندان اوين به نقطه اي نامعلوم توسط ماموران گارد ويژه اطلاعات زندان و همچنين ماموران دادگاه ويژه روحانيت ، خانواده ايشان بلافاصله در راستاي اطلاع از وضعيت آيت الله بروجردي ، تلاش گسترده اي را آغاز نمودند اما متأسفانه اين تلاش ها نتيجه اي در بر نداشته و تا اين لحظه از سرنوشت اين روحاني مبارز اطلاع دقيقي در دست نمي باشد.
خانواده آيت الله بروجردي پس از اطلاع از خبر انتقال ايشان به بيرون از زندان ، بلافاصله با زندان تماس گرفته و خواستار ارائه توضيحي از جانب مسئولين ذيربط در خصوص انتشار اين خبر شدند كه بدنبال آن مسئولين زندان اعلام كردند به هيچ وجه تلفني حاضر به پاسخگوئي به آنها نخواهند بود و آنها مي بايست حضورا به زندان مراجعه نمايند تا در جريان مسائل قرار گيرند. خانواده آيت الله بروجردي به رغم مراجعات مكرر به زندان اوين و پس از پيگيريهاي طاقت فرسا نتوانستند هيچگونه خبري از آيت الله بروجردي بدست آورند تا بدين وسيله بار ديگر شايعه ي قتل ايشان قوت بگيرد . مسئولين زندان در جواب مراجعات و پيگيري هاي بسيار توسط خانواده آيت الله بروجردي اعلام نمودند كه بدلايل امنيتي حاضر به پاسخگوئي در اين خصوص نخواهند شد !!
اخبار واصله حاكيست كه مسئولين رژيم ديكتاتوري ايران با طرح شايعه ي انتقال آيت الله بروجردي به زندان يزد ، سعي در فريب افكار عمومي را داشته و در واقع مي خواهند با اجراي يك نقشه از پيش طراحي شده ، آيت الله بروجردي را در حين انتقال به يزد ، از بين ببرند . تا اين لحظه خبر انتقال ايشان به زندان يزد تأييد نشده است و ايشان به نقطه نامعلومي منتقل شده اند . اينگونه توطئه ها يادآور قتل هاي زنجيره اي و طرح حذف فيزيكي نخبگان و روشنفكران در دوره اصلاحات مي باشد كه رژيم مذهبي ايران در نظر داشت اتوبوس حامل تعدادي از اين روشنفكران را با يك عمليات ساختگي به ته دره بفرستد كه در نهايت در اجراي نقشه خود ناكام ماند .
خانواده آيت الله بروجردي نگراني عميق خود را از بابت وضعيت نامعلوم اين روحاني آزادنگر اعلام داشته و ضمن اينكه ايشان را صرفا يك زنداني عقيدتي مي داند ؛ خواستار التزام عملي سران جمهوري اسلامي به مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر براي احترام به آزادي بيان ، قلم و عقيده مي باشند . خانواده و هواداران آيت الله بروجردي ضمن اظهار تأسف فراوان به دليل نقض گسترده حقوق بشر در ايران ، خواستار آزادي فوري آيت الله كاظميني بروجردي و تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران مي باشند .
پاينده باد وطن
زنده باد آزادي

هیچ نظری موجود نیست: