آبان ۳۰، ۱۳۸۷

جلوگيري از درمان يک زنداني عقيدتي

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
مهندس عليرضا صادقي ( محمد رضا صادقی ) از هواداران آيت الله بروجردي که در تاريخ مهرماه سال 1385 طي يورش نيروهاي امنيتي به منزل شخصي ايشان بازداشت و پس از تحمل ماهها زندان و سلول انفرادي به 2 سال حبس تعزيري محکوم گشت در پي تشديد عارضه قلبي خود با قيد ضمانت جهت مداوا به مرخصي استعلاجي اعزام گرديد. نامبرده در تاريخ 13 آبان ماه سال جاري با همراه داشتن نامه پزشکي قانوني مبني بر لزوم تداوم درمان خود جهت تمديد مرخصي استعلاجي به دادگاه ويژه روحانيت مراجعه نمود که در اين محل توسط دادگاه مجددا بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد.
بنا بر گزارشات دريافتي از زندان اوين در طي روزهاي اخير تشديد عارضه قلبي و تنگي نفس نامبرده باعث وخامت جسمي ايشان و در معرض خطر قرار گرفتن جان ايشان شده است. مسئولان زندان بي توجه به اسناد پزشکي و تاکيد پزشکي قانوني مبني بر وضعيت بد جسمي آقاي صادقي همچنان بر جلوگيري از درمان نامبرده اصرار مي ورزند و عملا جان اين زنداني عقيدتي را در معرض خطر قرار داده اند.
مدارک پزشکی نامبرده را اینجا مشاهده کنید

هیچ نظری موجود نیست: