آبان ۱۳، ۱۳۸۷


حبس در تبعید برای پیروان آیت الله بروجردی
*****
13 آبان 1387- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، امروز در مورد زندانی کردن پیروان آیت الله کاظمینی بروجردی، نگرانی عمیق خود را ابراز داشت. صدها تن از پیروان آیت الله بروجردی در آبان ماه 1385 در حالی که تلاش می کردند مانع بازداشت آیت الله شوند، دستگیر شدند. افراد بازداشت شده بطور موقت آزاد شدند و اخیرا تعدادی از آنها مجددا بازداشت و به زندان منتقل شدند. کمپین همچنین نگرانی خود را در مورد تداوم بازداشت آیت الله بروجردی علی رغم وخامت سلامتی وی ابراز کرد.
طبق گزارشهای رسیده، پیروان آیت الله بروجردی که در آبان ماه 1385 بازداشت شده بودند، در هنگام بازجویی در بند 209 زندان اوین مورد شکنجه و تهدید قرار می گرفتند. تقریبا بعد از 11 ماه همه آنها با تودیع وثیقه هایی بین 50 تا 100 میلیون تومان بطور موقتی آزاد شدند.
کمپین در این مورد گفت که "پیروان آیت الله بروجردی صرفا بخاطر حمایت از ایشان بازداشت شده اند که نقض آزادی افکار و باورهای آنان میباشد. این زندانیان از حقوق اولیه خود محرومند و با آنها در زندان بدرفتاری می شود. آنها باید از زندان آزاد شوند."
کمپین بر وظیفه مقامات ایرانی در مورد حفاظت از سلامت و وضعیت جانی آیت الله بروجردی تاکید کرد. به گفته نزدیکان آیت الله بروجردی، ایشان که در آبان ماه 1385 بازداشت شد، در طول دوره بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفت. در نتیجه این شرایط، وضعیت سلامتی ایشان بشدت رو به وخامت گذاشت و ایشان در حال حاضر نیاز به مراقبتهای فوری پزشکی دارند.

پیروان آیت الله بروجردی که در زندان هستند:

1- مسعود سماواتی؛ 47 ساله، کارشناس ادبیات، متاهل و صاحب دو فرزند است و در حال حاضر در حال گذراندن حکم 5 سال زندان در تبعید در خرم آباد است.
2- علیرضا منتظر؛ 37 ساله ،متاهل و صاحب یک فرزند است. ایشان در حال حاضر در حال گذراندن حکم 4 سال زندان در تبعید در کرمانشاه است.
3- حبیب قوتی؛ 30 ساله و کارشناس ارشد حسابداری است. ایشان متاهل است و در حال حاضر در حال گذراندن حکم 4 سال زندان در تبعید در همدان است.
4- مجید الستی؛ 35 ساله و کارشناس ارشد عمران است و در حال حاضر در حال گذراندن حکم 4 سال زندان در تبعید در زنجان است.
5- مهرداد سوری؛ 35 ساله و تکنسین برق است که حکم دو سال زندان دریافت کرده و در حال حاضر در زندان اوین بسر می برد.
6- محمد رضا صادقی؛ 36 ساله و مهندس کامپیوتر است و به 2 سال زندان محکوم شده است که در حال حاضر در زندان اوین می باشد.
7- حسن هریسچیان؛ 35 ساله، متاهل و صاحب یک فرزند است. هریسچیان مهندس عمران است و به دو سال زندان محکوم شده است و در حال حاضر در زندان اوین است.
8- علی اربابی؛ 38 ساله است که به 2 سال زندان محکوم شده است و در حال حاضر در زندان اوین است.
9- کامبیز حسینی؛ 28 ساله است که به 18 ماه زندان محکوم شده است و در حال حاضر در زندان اوین نگهداری می شود.

هیچ نظری موجود نیست: