مهر ۱۶، ۱۳۸۷


روزشمار سرگذشت آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي در يکسال گذشته
به مناسبت فرارسيدن دومين سالگرد دستگيري ايشان و هوادارانشان

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
سيد حسين کاظميني بروجردي، روحاني دگرانديش مخالف نظام ولايت فقيه است که مخالف دخالت دين در سياست و طرفدار جدايي دين از دولت و بازگشت به اصل دين سنتي بوده و خواسته خود را نيز به طور علني و آشکار بيان نموده است.
برخورد دستگاه امنيتي با نامبرده و هوادارن وي پس از پروسه اي پر حاشيه در طي چند سال اخير، نهايتاً در تاريخ 15 مهر سال 1385 به محاصره منزل مسکوني وي در شهر تهران به قصد دستگيري وي انجاميد.
اين محاصره با حضور هواداران آيت الله بروجردي جهت ممانعت و صيانت از رهبر مذهبي خود به درگيري گسترده اي بين نيروهاي امنيتي و انتظامي و هواداران آيت الله انجاميد. سرانجام نيمه شب يکشنبه 16 مهرماه سال 85 نيروهاي امنيتي موفق به بازداشت آقاي بروجردي و بيش از 700 هوادار وي گرديدند.نيروهاي نظامي و شبه نظامي در زمان بازداشت و پس از آن اقدام به ضرب و شتم بازداشت شدگان نمودند که منجر به وارد آمدن صدمات جسمي و آسيبهاي جدي به بازداشت شدگان گرديد .
دادگاه ويژه روحانيت که مسئول حقوقي رسيدگي به پرونده مذکور بود با صدور قرار ضمانت براي بازداشت شدگان موجبات آزادي موقت صدها بازداشت شده که تعداد زيادي از آنان را بانوان تشکيل ميدادند گرديد. اما افراد منتقل شده به بند 209 منجمله خود آيت الله بروجردي مورد بدرفتاري و شکنجه قرار گرفتند و بازداشت شدگان با طي ماهها بازداشت به جز خود آقاي بروجردي با قيد ضمانت موقتا آزاد گرديدند. هر چند تعدادي از بازداشت شدگان بعلت صدمات وارده پس از آزادي مدتي را در مراکز درماني و پزشکي به سر بردند.
آيت الله بروجردي هم اکنون بيش از دوسال است که تنها به جرم داشتن عقيده و بيان ، عليرغم داشتن شرايط به شدت وخيم جسمي در زندان اوين به سر مي برند ، در جهت جلب توجه و تنوير افکار عمومي نسبت به وضعيت حقوقي و جسمي اين زنداني عقيدتي و به مناسبت دومين سالگرد يورش و بازداشت ايشان و صدها هوادار آقاي بروجردي برآن شديم ، روزشمار وقايع و اتفاقات يک ساله اخير در مورد ايشان را منتشر نمائيم :
17/7/86 صدور بيانيه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در سالگرد بازداشت آيت الله کاظميني بروجردي پس از گذشت يک سال از بازداشت ايشان که بخشي از آن به شرح زير است :
"وي همچنان در زندان اوين نگهداري مي شود و فشار ها و شکنجه ها بر او و يارانش همچنان ادامه دارد. آقاي کاظميني بروجردي در مدت يک سال گذشته توسط مامورين وزارت اطلاعات شکنجه شده و با زور و جبر در مقابل دوربين هاي تلويزيوني بر عليه خود و يارانش و اعتقاداتش سخن گفته است.
وي هم اکنون در زندان اوين از بيماري هاي بسياري رنج مي برد که بر اثر شکنجه گريبان گير ايشان شده است، اما مامورين وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب از آزادي و يا درمان وي در بيمارستان جلوگيري مي کنند.
تنها جرم ايشان اين است که تعريف ديگري از دين اسلام ارائه داده است و خواهان پايان خشونت بر عليه خود و يارانش شده است. پرونده سازي هاي مامورين وزارت اطلاعات عليه يارانش و ايجاد درگيري فيزيکي در منزل وي که موجب مقابله ياران ايشان شده است از جمله پرونده هايي است که وي را همچنان در بند نگه داشته است .با توجه به ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر مبني بر اين که :
هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود و اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر کس مي تواند از اين حقوق به طور خصوصي و يا به طور عمومي برخوردار باشد.
و با تکيه بر اصل 32 و 33 معاهده بين المللي در مورد حداقل رفتار با زندانيان که در آن بر ممنوعيت استفاده از سلول انفرادي و کاربرد شکنجه به منظور کسب اعتراف تاکيد شده است.
فعالان حقوق بشر در ايران نسبت به نگهداري اين روحاني معترض در زندان اوين ابراز نگراني مي کند و خواهان محاکمه عادلانه وي در دادگاه صالح بر اساس موازين حقوق بشري مي باشد و به همين جهت از سازمان هاي حقوق بشري مي خواهند که نسبت به رهايي وي از وضعيت کنوني از هيچ کوشش فروگذار ننمايند.
18/8/86 آيت الله بروجردي به دليل بيماري هاي جسمي که در زندان بدان مبتلا شده است طي روز گذشته به بيمارستان مدرس تهران انتقال يافت ، وي پس از انجام عکس برداري و معاينات پزشکي به زندان اوين منتقل شد.فعالان حقوق بشر در ايران نسبت به سلامت جسمي ايشان اعلام نگراني کردند و خواهان آزادي بي قيد و شرط وي جهت رسيدگي پزشکي در بيمارستان شدند.
6/9/86 بازداشت 5 نفر از ياران آيت الله بروجردي، افراد دستگير شده عبارتند از:
نرگس غفارزاده، مريم عظيمي، محمدرضا صادقي، محمد مهمان نواز، فاطمه عبدالله وند.
در نيمه شب گذشته افراد امنيتي به خانه هاي اين افراد حمله کرده و ايشان را ربودند و به بازداشتگاه 209 که در حوزه زندان اوين قرار دارد و متشکل از سلول هاي انفرادي مي باشد،انتقال دادند.همزمان با دستگيري اين پنج نفر آيت الله بروجردي نيز به بند 209 زندان اوين منتقل شد و افراد بازداشت شده به همراه آقاي بروجردي به دليل فشار هاي وارده و بازداشت بي دليل ايشان دست به اعتصاب غذا زدند. بر اساس شنيده ها بعد از چند روز ايشان به حالت اغما به بيمارستان زندان انتقال داده شدند و گفته شد كه شرايط ايشان رضايت بخش نمي باشد. 1 نفر از ياران ايشان بعد از 6 روز حبس و اعتصاب غذا به دليل بيماريهاي مزمن آزاد شده اما 4 تن ديگر هنوز در شرايط نامشخصي به سر مي بردند.
16/9/86 قتل مشکوک يکي از هواداران آيت الله بروجردي به نام سيد حسين حسيني نقوي، وي که قبلا به خاطر طرفداري از آيت الله توسط نيروهاي لباس شخصي محلي ، بارها مورد تهديد و ضرب وشتم قرار گرفته بود، بدست عوامل ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسيد.

هیچ نظری موجود نیست: