اسفند ۱۴، ۱۳۸۶

««یا مُظَفِر ظَفِّرنی عَلی اَعدائی و آمالی وَ اَحوالی»»

««یا مُظَفِر ظَفِّرنی عَلی اَعدائی و آمالی وَ اَحوالی»»

هیچ نظری موجود نیست: