بهمن ۱۴، ۱۳۸۶

امام آمد و قبرستانها آباد شد

خبرگزاري حکومتی فارس: مدير عامل سازمان بهشت زهرا شهرداري تهران گفت: اگر 50 هزار نفر ديگر در تهران بميرند، ظرفيت بهشت زهرا تكميل و ديگر جاي براي دفن اموات در پايتخت نخواهيم داشت. محمود رضاييان گفت در حال حاضر فقط 3 الي 4 قطعه خالي در بهشت زهرا وجود دارد و به طور خيلي خوشبينانه بايد گفت، فقط تا پايان سال آينده جاي براي دفن اموات در تهران وجود دارد.
وي اضافه كرد: تهران به جز بهشت ‌زهرا به 4 گورستان رسمي ديگر، در 4 نقطه شمال‌شرقي و شمال‌غربي و جنوب‌شرقي و جنوب‌غربي نياز دارد ولي هنوز نتواسته‌ايم حتي يك گورستان جديد در پايتخت احداث كنيم.
مدير عامل سازمان بهشت زهرا شهرداري تهران اظهار داشت: با توجه به كمبود جا براي دفن اموات بايد تدابير اساسي براي احداث گورستان در شرق و غرب تهران صورت گيرد.

هیچ نظری موجود نیست: