بهمن ۱۹، ۱۳۸۶


آخرين وضعيت روحاني ديكتاتور ستيز زنداني
آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي

به گزارش يك منبع موثق صبح روز چهارشنبه مورخه 17/11/86 آيت الله سيد حسين كاظميني بروجردي پس از تحمل 70 روز بازداشت و شكنجه در سلول انفرادي بند 209 اوين به دادگاه ويژه روحانيت منتقل گرديد تا بلكه با موافقت قاضي پرونده ، ايشان به بند عمومي انتقال يابد . اين احتمال ميرود كه ايشان بتواند پس از تحمل 70 روز بازداشت انفرادي با خانواده اش تماس بگيرد اما تا اين لحظه در اين باره خبري مخابره نشده است . به گزارش يك شاهد عيني آيت الله كاظميني بروجردي در حاليكه از روحيه اي بسيار عالي برخوردار بود ، در اثر شكنجه هاي وارده ، از نظر جسمي بسيار نحيف و خسته بنظر ميرسيد بگونه اي كه توان بلند شدن از روي صندلي را نداشت و حتماً مي بايست با كمك مأمورين محافظ ايشان حركت مي كرد . نكته ي تأسف برانگيز اينكه ايشان در لحظه مشاهده كفشي برپا نداشت و كاملاً پا برهنه بود كه نشانگر اوج توحش و بيدادگري حاكم بر دستگاه قضائي رژيم ديكتاتوري جمهوري اسلامي است .
گفته ميشود فشارهاي اخير بر آيت الله بروجردي ، نامه نگاري ايشان با سران ديگر كشورها و سازمانهاي معتبر جهاني عنوان شده است .
بدينوسيله بار ديگر حمايت خود را از مبارزات آزاديخواهانه ي آيت الله بروجردي اعلام ميداريم و خواستار آزادي فوري ايشان و ساير زندانيان سياسي و عقيدتي مي باشيم .
http://bameazadi14.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: