بهمن ۰۸، ۱۳۸۶

ما فرزندان كاوه و سیاوشیم
تا سقوط این نظام از پا نمی نشینیم

تظاهرات خشمگینانه بیش از١٥٠٠ تن از دانشجویان دانشگاه تهران كه از عصر روز یکشنبه آغاز شده بود در زیر حملات مأموران انتظامی و برف سنگین تا ساعت٢١:٣٠ دقیقه ادامه داشت.
در این تظاهرات دانشجویان از جمله شعار می دادند: ما فرزندان كاوه و سیاوشیم، تا سقوط این نظام از پا نمینشینیم / حکومت زور نمیخوایم، پلیس مزدور نمیخوایم / احمدی پینوشه، ایران شیلی نمیشه / محمود احمدی نژاد، عامل تبعیض و فساد / دانشجو میمیرد، ذلت نمی پذیرد / دانشگاه پادگان نیست و دانشجوی زندانی آزاد باید گردد.
مأموران گارد ویژه كه در طول تظاهرات مرتباً كمك میخواستند و دسته های تازه نفس به صحنه می آوردند، با استفاده از ماشینهای آبپاش و باتوم به دانشجویان حمله میكردند. گارد ویژه ضد شورش و نیروی انتظامی از در جنوبی کنار دانشکده فنی وارد کوی دانشگاه میشود و ٢٠ نفر از دانشجویان معترض را دستگیر میکند.
در جریان درگیری دانشجویان با گارد ضد شورش بیش از ٦٠ نفر از دانشجویان زخمی شده اند. اما دانشجویان كه درِ قفل شده دانشگاه را شكسته بودند و با پرتاب سنگ به درگیری با مأموران ادامه دادند، چندبار آنها را به عقب راندند.
دانشجویان در ساعت ٢١:٣٠ دقیقه اعلام كردند كه تظاهرات را موقتاً پایان میدهند و امروز دوشنبه 8 بهمن در صورتی كه خواست هایشان برآورده نشده باشد، اعتراضات را با شدت بیشتری از سر خواهند گرفت.
وبلاگ کمپین آزادی و برابری

۱ نظر:

ناشناس گفت...

aya eishan ba sokot khod ham kase va ham piyalei in rejim dejkhim nabodand?
aya zamani ke in hame zolm bar mardom miraft be fekr manfe khod nabodand?
lotfan nazare khod ra rajebe mojahedin,fadaiha enghelab dozdide shode tavasot khomini dajal bayan konid.
ba sepas