مهر ۱۱، ۱۳۸۶

آيت الله بروجردي در بيمارستان زندان اوين بستري شد

آيت الله بروجردي در هفتمين روز از شكنجه‌هاي جديد در بند 209 اوين، بيهوش شده و به بيمارستان منتقل شد، يكي از مسئولين بيمارستان زندان اوين در تماس با نزديكان وي گفت:
آثار ضرب و شتم شديد بر بدن كاظميني بروجردي مشهود بوده و به علت ضعف شديد ناشي از اعتصاب غذا، وضعيت جسمي ايشان به شدت بحراني است طوري كه حتي قادر به راه رفتن نبوده و نمي‌تواند تعادل جسمي خويش را حفظ كند. وي ادامه داد كه بخاطر محدوديتهاي تحميل شده از طرف وزارت اطلاعات، امكان رسيدگي مناسب به كاظميني بروجردي وجود ندارد.
اين پزشك بشردوست از نزديكان آيت الله كاظميني بروجردي درخواست نموده است كه اقدامات فوري و سريع براي حضور كميته‌اي پزشكي از طرف ديده‌بان حقوق بشر و صليب سرخ جهاني براي بررسي وضعيت جسمي كاظميني بروجردي انجام پذيرد.
علت اين برخوردهاي خصمانه، اعتراضهاي ايشان به احكام ناعادلانه‌ي صادر شده از سوي دادگاه و رفتارهاي غير انساني با خانواده ايشان و متهمين اين پرونده و همچنين پافشاري ايشان براي مناظره با رهبران ولايت فقيه در ايران ذكر شده است، كه تا كنون جوابي جز شلاق و شكنجه و شايعه‌سازي و دروغ‌پراكني دريافت نكرده‌ است.
هر سال، روز 15 مهرماه، 7 اكتبر،‌ نقطه عطف تهاجم دنيامداران و سياستمداران مدعي دين،‌ به مرجع مذهبي خواهان جدائي دين از دولت در ايران، آيت الله بروجردي گرامي باد.

هیچ نظری موجود نیست: